Kuch Dil Se.........

Dariya jitna Project
Nadiya jitna Effort
Balti jitna Estimate
Dabbe jitni Salary
Bund jitna Increment
to kya khakh hoga
A C H E I V E M E N T???

Boss:

Arz kiya hai......

Office may Kaam hote hain...
Galtiyon ka sama hota hai....
Aise mausam mein hi to PERFORMANCE jawan hota hai...
Dil ki khunnas BOSS jabaan se nahi kehte...
Ye fasana to APP

Employee's reply:

Arz kiya hai......

Appraisal hote hain...
Disappointment ka sama hota hai...
Aise mausam mein hi to ATTRITION jawan hota hai...
Dil ki khunnas HUM jabaan se nahi kehte...
Ye fasana to RESIGNATION se bayan hota hai... (Wah Wah... Wah Wah... Wah Wah...)

J J J J J J ...