Director
Deepshikha


Star Cast

Deepshikha...... Simmi
Kaishav Arora...... Raj
Ayub Khan...... Abhay
Inder Kumar...... Aditya
Salman Khan...... As Himself
Achint Kaur...... Pammi
Rajesh Khera...... Vishal
Chitrashi Rawat...... Nikki
Kunika...... Raj's Mother
Delnaz Paul...... Bobby