Director

Amit Rai

Star Cast
Paresh Rawal...... Husmatullah
Om Puri...... Mohammad Ali Kasuri
Pawan Malhotra...... Maulana Qureshi
Javed Sheikh (Pakistan)...... Dr. Banerjee
Swati Chitnis...... Aara
Yusuf Hussain...... Gaffer
Masood Akhtar...... Zulfikar
Rajan Bhise...... Shoukat
Sudhir Nema...... Inaayat Ali
G P Singh...... Hakim
Vijay Mishra...... Rafat
Tushar Gandhi...... Guest appearance
Rakesh Shrivastav